Obsah Lakomca

Celý dej sa odohráva v Paríži, v dome starého vdovca Harpagona. Je to najväčší lakomec, pokrytec a úžerník v okolí, každý ho len ohovára a smeje sa mu. Je chorobne posadnutý peniazmi a aj keď je veľmi bohatý, snaží sa ešte čo najviac zarobiť. Nedbá pritom na city a potreby svojich detí, vyberá im partnerov podľa ich majetku. Jeho dcéra Eliza sa tajne zasnúbi so šľachticom Valérom, syn Kleant miluje chudobnú dievčinu Marianu. Tú však chce aj Harpagon, Frozína mu pri tom pomáha dohadzovaním. Kleanta chce dať za ženu bohatej vdove, ktorá dá veľké veno a Elizu vydať za starnúceho boháča Anzelma.
Šľachtic Valér, ktorý hľadá svojich stratených rodičov, pri putovaní náhodou zachráni topiacu sa Elizu a zamiluje sa do nej. Ona mu lásku opätuje, no keďže už má vybratého muža, ich prekážkou je práve Harpagon. Preto Valér ide ako správca do jeho služby, neustále mu lichotí a vtiera sa mu. Využíva každú príležitosť, aby si získal jeho priazeň.
Kleant veľmi miluje chudobnú dievčinu Marianu a chce jej pomôcť z biedy. Bohužiaľ ani on nemá peniaze a preto si dá vybaviť pôžičku. No keď príde na to, že úžerníkom, ktorý chce také vysoké úroky je jeho vlastný otec, veľmi sa s ním poháda a vyčíta mu jeho chamtivosť. Harpagon ho chce vyhodiť z domu, Kleant rozmýšľa o úteku s Marianou. Harpagon má v záhrade zakopaný majetok. Neustále ho chodí kontrolovať a každého, kto je len trochu podozrivý, obviňuje. Lenže Kleantov oddaný sluha Šidlo vystihne moment jeho neprítomnosti a poklad ukradne. Chce tým pomôcť svojmu pánovi a preto mu ho hneď dá. Keď to Harpagon zistí, zrúti sa mu celý svet. Už v ničom nevidí zmysel života, je ochotný všetkých povešať a aj seba samého. To je práve tá najvhodnejšia chvíľa na vyriešenie všetkých problémov. Kleant využije Harpagonovu chorobnú túžbu po ukradnutej truhličke a dá mu ju pod podmienkou, že povolí jeho svadbu s Marianu a tiež svadbu Elizy s Valérom. U Harpagona zvíťazí lakomstvo nad láskou, takže to schváli a najmä keď Anselm, v skutočnosti otec Valéra a Mariany, zaplatí všetky náklady. Na konci sú teda šťastní všetci a každý ide za svojím najhodnotnejším – deti za láskou a ,,Ja za svojou milovanou truhličkou."1(Harpagon)
218