Postavy

Harpagon – Kleantov a Elizin otec, zaľúbený do Mariany
Kleant – Harpagonov syn, Marianin milý
Eliza – Harpagonova dcéra, Valérova milá
Valér – Anzelmov syn a Elizin milý
Mariana – Kleantova milá a Harpagonova vyvolá
Anzelm – Valérov a Marianin otec
Frozína – dohadzovačka
Majster Šimon – sprostredkovateľ
Jakub – Harpagonov kuchár a kočiš
Šidlo – Kleantov sluha
Pani Klaudia – Harpagonova slúžka
Ovsík, Trieska – Harpagonovi lokaji
Policajný komisár a jeho pisár