Problémy

            
Problém lakomstva
Hlavnou myšlienkou v tejto hre je kritika lakomstva stelesneného Harpagonom. Táto zdegradovaná bytosť posadnutá peniazmi, si ani nedokáže uvedomovať dôsledky svojich činov. Toto konanie však neničí len charakter človeka, ale aj vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi. Harpagon je naozaj ukážkový lakomec, pre ktorého sú peniaze niečím, čo ho drží pri živote. Dokáže pre ne obetovať všetko – lásku svojich detí, priateľstvo a dokonca aj lásku k svojej milej. Ale bez peňazí nedokáže žiť – keď ich stráca, život pre neho prestáva mať zmysel. Čo je ešte viac zarážajúce, Harpagon tieto peniaze vôbec nepotrebuje! Má všetkého dosť, ale nedokáže si to užiť, lebo sa neustále bojí, že ho niekto okradne. Paradoxné je, že práve tento Harpagonov strach dovedie Šidla k pokušeniu urobiť to.
Nemá s nikým kladné vzťahy, každý ho chce len vyžiť, no ani to nie je možné – nikdy by nepustil ani korunu. ,,Pekných slov, chvál koľko chceš, ale o peniazoch ani reči!"94162
 
Láska s prekážkami

            Kvôli svojmu lakomstvu sa hnusí taktiež svojím deťom, ale jemu to neprekáža. Ešte aj na nich chce zarobiť. Vôbec sa nepozerá na ich city – vyberá im partnerov proti vôli, len pre peniaze. Deti sa tajne stretávajú so svojimi milými a snažia sa otcovi nejako prejsť cez rozum.  
Harpagonovi sa pomenovanie otec vôbec nehodí. Deti privádza jeho skúposť do zúfalstva, východisko vidia len v úteku.

            Generačný problém

           
Harpagon a jeho deti predstavujú veľký vekový rozdiel a to sa prejavuje aj v odlišnosti ich názorov. Vôbec nevidia zmysel v honobení majetku. „Ach otec, čo záleží na vene, keď sa triafa za ženu poriadna osoba?"95 147 „Načo mi bude na staré kolená majetok, keď sa teraz musím na všetky strany zadlžovať, len aby som po psote, po biede vyžil.“96138
Pokrytectvo

            Pokrytectvo, ktoré pramení z túžby získať osobné výhody poznáme z každodenného života. Nevyhli sa mu ani postavy v tejto hre. Stelesnené sú tu dvoma postavami – Frozínou a Valérom. Frozína sa snaží vytĺcť niečo zo svojho nadania a preto prefíkane lichotí zjavu Harpagona.

            Zatialčo ona to robí z túžby po peniazoch, Valér sa podlizuje z lásky k Elize. Nemá inú možnosť ako si získať Harpagonovu priazeň a presvedčiť ho tak, aby povolil ich svadbu. ,,Ale za to, že si ich nemožno získať inakšie, nenesú vinu tí, čo lichotia, ale tí, čo chcú, aby sa im lichotilo."97135 Nakoniec táto snaha vyšla nazmar – vyriešilo sa to náhodou a vďaka Harpagonovej neprekonateľnej skúposti na peniaze.
Prostredníctvom tejto postavy sa snaží autor poučiť ľudí, aby sa vyvarovali prehnanej naviazanosti na peniaze. Lakomstvo vôbec nie je na smiech, ale tak, ako ho v Harpagonovi stvárnil Moliére je až smiešne a čitateľ či divák sa môže dobre pobaviť.